Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Προσφορές σε πακέτα Εξετάσεων από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

Μάι 30, 2022

Το Therapis General Hospital σας καλεί να γνωρίσετε τους εξειδικευμένους γιατρούς και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, προσφέροντας από 1η Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου ειδικές τιμές σε πακέτα εξετάσεων και δωρεάν παροχές.

Συγκεκριμένα:

  • ∆ΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ουρολόγο και Ορθοπεδικό.

  • ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις με παραπεμπτικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Πακέτα Προσφορών

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  • ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ, ΤΚΕ, ΣΑΚΧΑΡΟ

  • ΓΕΝ.ΟΥΡΩΝ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ

  • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

  • HDL, LDL, SGOT, SGPT, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

30€                                                                                                

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ

  • ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ, ΤΚΕ, ΣΑΚΧΑΡΟ

  • ΓΕΝ. ΟΥΡΩΝ, ΟΥΡΙΑ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ

  • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

  • HDL, LDL, SGOT, SGPT

  • Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

  • ΗΚΓ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

65€                                                                                       

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ

  • ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ, ΤΚΕ, CRP, ΣΙΔΗΡΟΣ

  • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ, ΓΕΝ. ΟΥΡΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΟ

  • ΟΥΡΙΑ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, K+, Na+, ΑΣΒΕΣΤΙΟ

  • ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

  • HDL, LDL, SGOT, SGPT, γ-GT, LDH

  • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ, ALP

  • ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

  • PSA (ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ) Ή TEST PAP (ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

  • ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

  • ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

135€

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

  • ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ

  • TEST PAP (THIN-PREP)

45€                

Πακέτο Εξετάσεων για Βεβαίωση Άθλησης (ΗΚΓ, Καρδιολογική εξέταση, Triplex καρδιάς και Ιατρική Βεβαίωση Άθλησης).

45€