Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Offers on Exam packages from June 1 to September 30

May 30, 2022

Therapis General Hospital invites you to meet its specialized doctors and modern facilities, offering from June 1 to September 30 special prices on exam packages and free amenities.

Specifically:

 

 • FREE medical visits to Pathologists, cardiologists, urologists, and orthopedists.
 • Free examination with reference from E.O.P.Y.Y.

 

Special offers

BASIC PREVENTIVE CONTROL

 • GEN. BLOOD, T.K.E., SUGAR
 • URINE GEN., UREA, URIC ACID
 • CHOLESTEROL, TRIGLYCERIDES
 • HDL, LDL, SGOT, SGPT, CREATININE

€30                                                                                                

PREVENTIVE EXAMINATION FOR MEN – WOMEN UP TO 40 YEARS OLD

 • GEN. BLOOD, T.K.E., SUGAR
 • GEN. URINE, UREA, URIC ACID
 • TRIGLYCERIDES, CHOLESTEROL
 • HDL, LDL, S.G.O.T., SGPT
 • A/A CHEST, PATHOLOGICAL EXAMINATION
 • EKG, CARDIOLOGY EXAMINATION

€65                                                                                       

PREVENTIVE EXAMINATION FOR MEN – WOMEN OVER 40 YEARS OLD

 • GEN. BLOOD, T.K.E., C.R.P., IRON
 • FERRITINI, GEN. URINE, SUGAR
 • UREA, CREATININE, K+, Na+, CALCIUM
 • PHOSPHORUS, URIC ACID, CHOLESTEROL
 • HDL, LDL, SGOT, SGPT, γ-GT, LDH
 • TRIGLYCERIDES, Choleerythrin, ALP
 • ALBUMS, ELECTRIFICATION OF BLOOD ALBUMS
 • PSA (FOR MEN) OR PAP TEST (FOR WOMEN)
 • CHEST X-RAY
 • ELECTROCARDIOGRAM
 • Spirometry

€135

GYNECOLOGICAL CHECK

 • DIGITAL MAMMOGRAPHY
 • BREAST ULTRASOUND
 • TEST PAP (THIN-PREP)

€45                

Package of Examinations for Sports Certification (E.C.G., Cardiological examination, Heart Triplex, and Medical Sports Certification).

€45