Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Pulmonary Dpt

The Pulmonology Department of THERAPIS, in addition to the hospitalization of patients requiring clinical treatment, consists of:

Α. Respiratory Function Laboratory

Flow-volume curves, bronchial obstruction reversibility test, arterial punctures and respiratory gas study, oximetry, lung volumes and capacities test, assessment of diffusing capacity, maximum inspiratory and expiratory mouth pressures, 6-minute walk test, bronchial hyperreactivity test.

Β. Bronchoscopic laboratory

Diagnostic bronchoscopy with collection of the appropriate samples (cytological, histological, bronchial lavage, immunological study of bronchoalveolar lavage). Therapeutic bronchoscopy.