Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

General Surgery

Therapis General has a fully equipped Department of General Surgery with state-of-the-art medical equipment, staffed by experienced, specialized and highly trained medical and nursing personnel.

The hospital has 5 modern operating rooms (as well as a smaller one dedicated to the Emergency Department), where procedures covering the entire range of General Surgery as well as all laparoscopic procedures are performed.

The I.C.U. with a capacity of 5 beds is fully equipped with all the necessary medical equipment and is staffed by experienced medical personnel and trained nursing staff, ready and able to provide the necessary post-operative care to our patients who will need Intensive Care.

Surgery room

The areas of expertise of the Department are the following:

Surgical Oncology
Surgical hernia Repair (Bubonic hernia, Umbilical hernia, Abdominal hernia, Postoperative).
Endocrine Gland Surgery
Liver, Gallbladder, Pancreas Surgery
Breast Surgery
Surgery of upper digestive diseases (Esophagus – Stomach)
Surgery of benign and malignant diseases of the colon
Surgical Traumatology
Treatment of diseases of the anus (hemorrhoids, perianal fistulas, abscesses, stretch marks, etc.)
Surgical treatment of obesity
Skin and soft tissue surgery
Robotic Surgery
Laparoscopic Surgery