Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

HOSPITALIZATION AT HOME (HOMECARE)

Our dedicated team, undertakes to meet the needs of patients who either cannot move or require home treatment.

 

Allied to the advanced technology at our disposal, our team can effectively deal with both routine and more complex medical situations, both in the therapeutic and diagnostic fields, all in the comfort of your home.

NOSILEIASTOSPITI-1