Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Pathological Oncology

The Pathological Oncology Unit is one of the most modern and well-equipped departments of our Hospital. In the Unit, all cancer cases are managed and treated with the use of chemotherapy. The doctors of the unit are in close cooperation with the laboratory departments of the Hospital in order to ensure the best conditions for the correct and safe treatment of each medical case.

 

The Pathological Oncology Unit is able to manage all malignant diseases such as:

 

Brain tumors

Abdominal tumors

Chest tumors

Bone tumors

Soft tissue tumors

Rare tumors

Histiocytosis, etc.

 

The Unit has inpatient wards fully equipped for treatments, minor surgeries and chemotherapy. The nursing staff is trained to provide specialized nursing care.

PATHOLOGIKHS_OGKOLOGIAS-1