Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

 Ambulance Service

 

At Therapis we have an ambulance – mobile unit, carrying advanced medical equipment and operating 24 hours a day, 365 days a year. Each ambulance is manned by two emergency rescuers specialized in emergency pre-hospital care and, depending on the case, by medical, nursing or supporting staff.

Services provided:

Urgent or scheduled transport of patients from residence, port, airport, hospitals to THERAPIS GENERAL and vice versa.

Ambulance coverage of various events, sports competitions etc.

Provision of humanitarian aid in cases of need.