Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

preventive control

Throughout the modern world, Preventive Medicine is gaining an increasingly important role in medical science.

It has been proven that Prevention is the most effective way of detecting and treating major diseases.

A healthy lifestyle combined with periodic medical check-ups are the guarantee for a better quality of life.

For more information you can call our office at 210-7291111 or contact us through the contact form, in order to plan, with the help of a specialized employee, the check-up package that suits your personal needs and take advantage of special offers.

You can also keep up to date with the offers available at Therapis General Hospital in ” Our News ” and through the Hospital’s Social Media.

tmima-proliptikou-elegxou-1<br />