Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Cardiology Lab

The cardiology department of THERAPIS GENERAL has an experienced medical and nursing team as well as modern medical equipment for the treatment of urgent and chronic cardiological cases, both at the level of outpatient and inpatient cardiology room and Intensive Care Unit.

 

THERAPIS GENERAL covers the full range of cardiac diseases, including:

 

Acute myocardial infarction

Coronary artery disease (stable and unstable angina)

Arrhythmias of all types

Chest pain investigation

Heart failure

Valvular diseases

Pericardial effusion

Aortic diseases

Cardiomyopathies

Hypertension

Congenital heart diseases

plirofories

The techniques used are internationally established methods of diagnosing cardiac diseases and consist of:

Electrocardiogram (ECG)
Stress Test
Cardiac ultrasound (Triplex)
Transesophageal heart ultrasound
Stress echo
24-hour pace recording
24-hour blood pressure recording
Non-invasive Computed Tomography (C.T) Coronary Angiography
Invasive Coronary Angiography – Angioplasty
Heart M.R.I.

 

The cardiology department of THERAPIS collaborates with our hemodynamic department for the complete and comprehensive treatment of complex cardiac cases and any complications.

 

The competence and dedication of our cardiology team is also ensured by the daily effort to keep up to date on international medical and nursing developments, in order to provide comprehensive care to our patients.