Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Orthopaedic Surgery

The Department of Orthopedic Surgery combines:

 

Leading orthopedic doctors

Specialized nursing staff.

State-of-the-art medical equipment and diagnostic methods

High-quality hospital infrastructure and modern operating theatres

High-quality physiotherapy and rehabilitation services

tmima-genikis-xeirourgikis

Our distinguished team of doctors provides specialized treatment regarding orthopedic diseases such as:

Upper and lower limb fractures/dislocations
Trauma with tendon/nerve/vessel transections
Amputations – Surgical treatment with microsurgical technique
Peripheral nerve surgery / tendon transfers to nerve transections
Flaps (free / vascular)
Peripheral nerve entrapment syndromes
Cartilage / bone / tendon deficits
Bone lengthening
Bone pseudoarthrosis
Shoulder arthroplasty
Hip arthroplasty
Knee arthroplasty
Ankle arthroplasty
Arthroplasty of small joints of the wrist
Arthroplasty of small joints of the leg
Shoulder acromioplasty
Arthroscopic suturing of the rotator cuff
Arthroscopic shoulder instability repair
Arthroscopic knee meniscus repair
Arthroscopic cruciate ligament reconstruction
Arthroscopic repair of anterior cruciate ligament rupture with the innovative technique of intra-ligament dynamic stabilization (MATHYS 2012)
Arthroscopic repair of hip disorders
Arthroscopic repair of ankle conditions
Correction of deformities of the toes of the foot (Throat Big Toe / Hammertoe)
Correction of metatarsalgia
Arthrodesis of the foot
Suture / Lengthening of Achilles tendon
Adductor/posterior femoral transection
Exostoses
Ribofoot
Congenital anomalies (syndactyly)