Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Emergency Dpt

Therapis General has an Emergency Department, which is fully operational 24 hours a day, which can safely and effectively deal with all emergencies. The department is also supported by our ambulance service.

The Therapis ER Department is staffed by a Surgeon, Cardiologist, Orthopedist and Pathologist, all 24 hours a day.

It is supported by the Radiology Department, the Microbiology Laboratory and has all the doctors of the other specialties always on call.

The Emergency Department deals with a large number of emergencies. Some of them are:

 

Heart attack

Loss of consciousness

Respiratory problems

Drowning

Bleeding

Bone and joint injury

Poisoning

Fever

Paroxysm

Eye trauma

Bite – sting

Mild burn

Heat stroke

Hypothermia