Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Plastic and Reconstructive Surgery

The following procedures are performed in the Department of Plastic and Reconstructive Surgery:

 

Breast augmentation – lifting – breast reduction

Abdominoplasty

Blepharoplasty

Otoplasty

Lifting of arms – thighs/buttocks – face – neck – eyelids

Liposuction

Rhinoplasty

 

Our scientific team is staffed by excellent doctors and qualified personnel.

PLASTIC_SURGERY-1