Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

ENT

The ENT department is staffed by qualified and experienced nursing staff.

It has an ENT lab, in outpatient basis, and a nursing department.
The specialization of the doctors, audiologists and nurses of the ENT department, as well as the support it has from other specialties (e.g. Intensive Care Unit or Speech and Language Therapy Department) allow the management of the most complex and demanding cases.

In addition to routine otolaryngological examinations and surgical procedures, the ENT Clinic manages special cases, such as head and neck cancer (e.g. larynx, pharynx, thyroid gland), complex diseases of the nose and paranasal sinuses (e.g. polyps, tumors of the nose), and diseases of the ear (chronic otitis, cholesteatoma, otosclerosis). In addition, the Department of Otolaryngology and Surgery offers specialized expertise in head and neck cancer (e.g. larynx, pharynx, thyroid gland), complex diseases of the nose and paranasal sinuses (e.g. polyps, nasal tumors) and diseases of the ear (chronic otitis, cholesteatoma, otosclerosis).

The ENT department works closely with the Plastic Surgery team at Therapis General for the joint management of Rhinoplasty surgical cases.

OTORINOLARYGOLOGIKO-1