Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Thoracic Surgery

The Department of Thoracic Surgery is able to treat and successfully manage a wide range of diseases in collaboration with the other specialties of our hospital.
In particular, the department treats surgical neoplasmatic diseases of the lung, mediastinum or pleura and performs the full range of thoracoscopic operations (VAT).

In particular, the department deals with and carries out :

Drains of pleural effusions
pneumonectomies
lobotomies
Segmentectomies
mediastinoscopies
Pleurodesis
Pleural exfoliations
Surgical treatment of emphysema
Bronchoscopy

 

Intrabronchial cryocoagulation for the treatment of intrabronchial tumors.
Treatment of pneumothorax trauma

THORAKOXEIROURGIKO-1