Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Diabetes Mellitus: A Global Epidemic

Diabetes Mellitus: A Global Epidemic

Diabetes mellitus is a growing global health threat. The disease is the leading cause of death for approximately 7.000.000 people annually worldwide. It is associated with an increased risk of cardiovascular events, kidney failure, permanent retinal damage, and other...

read more
Heatstroke: Prevention, Symptoms & Treatment

Heatstroke: Prevention, Symptoms & Treatment

What is insolation? Imagine yourself enjoying the summer sun while doing your favorite sport. Suddenly, you start to feel a slight headache, but don't pay much attention. As time passes, the headache worsens, and you feel dizzy and nauseous. If you've ever experienced...

read more