Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Blood Donation Department

Blood Donation Department of Therapis covers the medical transfusions on a 24-hour basis for the needs of our patients.

Compatibility, crossmatch and blood grouping tests are safely performed.

In order to fulfill the above, there is an interface with the NATIONAL BLOOD DONATION CENTER (E.KE.A) from which our department imports, maintains and provides blood units and blood derivatives to patients in need.