Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Διουρηθρική Laser Κυστεολιθοτριψία

Σεπ 14, 2021

Η αντιμετώπιση των λίθων της ουροδόχου κύστης γίνεται με την χρήση της διουρηθρικής κυστεολιθοτριψίας με την χρήση του High Power Laser.Χωρίς τομή δια της ουρήθρας με ειδικό ατραυματικό εργαλείο υπό άμεση όραση ο Ενδοουρολόγος προσεγγίζει τον λίθο και τον κονιορτοποιεί με την χρήση του Laser. Τα συγκρίματα αφαιρούνται άμεσα από το εργαλείο ώστε ο ασθενής μετεγχειρητικά να μην ταλαιπωρείται με την ούρηση λίθων.

Ο ασθενής στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μπορεί να λάβει εξιτήριο το ίδιο βράδι και να επιστρέψει άμεσα στην εργασία του.

H πέτρα στην ουροδόχο κύστη συνήθως συνυπάρχει με υπερπλασία προστάτη, δηλαδή την διόγκωση του προστάτη που προκαλεί απόφραξη και είναι υπεύθυνη για την συμπτωματολογία της ούρησης αλλά και για την λιθίαση. Είναι σημαντικό ο ασθενής να ενημερωθεί ότι η οριστική λύση του προβλήματος της λιθίασης θα γίνει με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση της υπερπλασίας πραγματοποιώντας διουρηθρική προστατεκτομή, είτε με την μέθοδο TURis, είτε με την μέθοδο HOLEP (High Power Laser), δίνοντας οριστική λύση και στα δυο προβλήματα του ασθενή και στην λιθίαση και στην υπερπλασία του προστάτη με μία επέμβαση.

Δρ.Ιωάννης Σ. Καταφυγιώτης MD,PhD,FEBU,FECSM

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Fellow of the European Board of Urology

Fellow of the European Committee of Sexual Medicine

Μετεκπαιδευθείς εις Carl Gustav Carus,Δρέσδη,Γερμανία

Μετεκπαιδευθείς εις Hadassah Medical Center, Israel

Απόφοιτος Αμερικανικής Ενδοουρολογικής Εταιρείας