Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Pulmonology Department

The Pulmonology Department of Therapis General Hospital in addition to the hospitalization of patients requiring clinical treatment is also supported by:

Respiratory Function Laboratory

Flow-volume curves, bronchial obstruction reversibility test, arterial punctures and respiratory gas study, oximetry, lung volumes and capacities test, assessment of diffusing capacity, maximum inspiratory and expiratory mouth pressures, 6-minute walk test, bronchial hyperresponsiveness test are performed.

Bronchoscopic laboratory

Diagnostic bronchoscopies are performed with the collection of the indicated samples (cytological, histological, bronchial lavage cultures, immunological study of bronchoalveolar lavage), therapeutic bronchoscopies.