Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Installation of a new state-of-the-art Digital Angiograph & Coronary angiograph at Therapis General Hospital

Sep 25, 2023

“The next day in imaging and invasive procedures of the central and circulatory regional system”

THERAPIS GENERAL HOSPITAL …the next day

Digital angiographer & coronary angiographer SIEMENS ARTIS ZEE

In THERAPIS GENERAL HOSPITAL, we now have the technology and can treat serious ailments in the most effective way.

* coronary artery disease,

* vascular diseases of the extremities

* diseases of the upper and lower abdomen

* the stroke

* various forms of tumors

The “next day” in interventional radiology and cardiology is passing through the unparalleled technology now available to us today, through the use of the digital Angiograph – Coronary angiograph SIEMENS ARTIS ZEE.

The 3D visualizations that the technology provides in real time HDR flat detector as40HDR & MEGALIX Cat Plus Xr to our interventional physicians, it paves the way for high-precision medicine that starts from the diagnosis and ends in the optimal therapeutic procedure, offering an excellent result to the interventional cardiologists and radiologists, the general surgeons and the vascular surgeons of THERAPIS GENERAL HOSPITAL.

Our team of doctors of the involved specialties, technologists and nurses are able to offer their services on a 24-hour basis, with “next day” medical operations.

* The THERAPIS GENERAL HOSPITAL is contracted with EOPYY, with almost all Greek insurance groups, as well as with platforms of assistance companies.

Find Therapis General Hospital on social media:

Instagram | Facebook | LinkedIn