Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Cardiology Department

The cardiology department of Therapis General has an experienced medical and nursing team and modern medical equipment for the treatment of urgent and chronic cardiac cases, both in outpatient and inpatient treatment. If needed, cardiological medical cases are supported by our I.C.U.

The whole range of cardiac diseases is covered, such as:

Acute myocardial infarction
Coronary artery disease (stable and unstable angina)
Arrhythmias of all types
Chest pain investigation
Heart failure
Valvular diseases
Pericardial effusion
Aortic diseases
Cardiomyopathies
Hypertension
Congenital heart disease

plirofories

The techniques used for diagnosis are established internationally and include:

Electrocardiography
Stress Test
Cardiac ultrasound
Transesophageal heart ultrasound
Stress echo
24-hour pace recording
24-hour blood pressure recording
Non-invasive Computed Tomography (C.T) Coronary Angiography
Invasive Coronary Angiography – Angioplasty
Heart M.R.I.

The cardiology department at Therapis General Hospital works closely with the hemodynamic department for the complete and comprehensive management of complex cardiac cases and possible complications.