Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Μοναδα Εντατικης Θεραπειας

Μπορεί να υποδεχθεί περιστατικά 24 ώρες το εικοσιτετράωρο

Οι κρίσιμες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) είναι γνωστές, ενώ υπάρχει και αυξανόμενη ανάγκη για κλίνες Μ.Ε.Θ.

Στο περιβάλλον της μονάδας, ο ασθενής υποστηρίζεται κατά το κρίσιμo στάδιο της ανεπάρκειας μίας ή περισσοτέρων ζωτικών λειτουργιών. Υποβάλλεται σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής με επεμβατικό και μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό, ενώ ταυτόχρονα επιτελείται εντατική παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών με τη δυνατότητα άμεσων και εξειδικευμένων θεραπευτικών χειρισμών.

Στην πολυδύναμη Μ.Ε.Θ., που διαθέτει 5 κλίνες, νοσηλεύονται ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας παθολογικών, καρδιολογικών και χειρουργικών παθήσεων. Η Μ.Ε.Θ. είναι πλήρως εξοπλισμένη και διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο μπορεί να υποδεχθεί περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο. Υποστηρίζει τη λειτουργία όλων των τμημάτων και υποδέχεται, πέρα από τα περιστατικά με οξεία απορρύθμιση και ανάγκη εντατικής θεραπείας, χειρουργικά και καρδιολογικά περιστατικά που απαιτούν άμεση, μετεγχειρητική ή μετά από παρέμβαση παρακολούθηση. Χαρακτηρίζεται κατά συνέπεια από ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ποικιλίας περιστατικών, παρέχοντας ασφάλεια και απεριόριστη αυτονομία τόσο στις χειρουργικές όσο και τις παθολογικές ειδικότητες.

 

Στη Μ.Ε.Θ., εκτός των άλλων, πραγματοποιούνται:

 

  • Αιμοδυναμικές μετρήσεις
  • Αναπνευστική υποστήριξη
  • Μέθοδοι αιμοδιήθησης και αιμοκάθαρσης
  • Μετρήσεις ενδοκράνιας πίεσης

Μοναδα Αυξημενης Φροντιδας (Μ.Α.Φ.)

 

H M.A.Φ. απευθύνεται σε ασθενείς που χρήζουν πιο στενής παρακολούθησης, σε ασθενείς που χρήζουν αυξημένης μετεγχειρητικής φροντίδας ή και προερχόμενους από ανώτερο επίπεδο φροντίδας (ΜΕΘ). Απευθύνεται δηλαδή σε ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας τους είναι μεν σταθερή, χωρίς ανάγκη μηχανικής υποστήριξης, χρήζουν ωστόσο στενής ιατρικής παρακολούθησης και αυξημένης φροντίδας.

Η  M.A.Φ. του Therapis General Hospital είναι εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικό εξοπλισμό και οι ασθενείς βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση για την καταγραφή των ζωτικών τους σημείων και της πορείας της υγείας τους.