Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Εξωσωματικη Λιθοτριψια

μοναδα εξωσωματικης λιθοτριψιας

 

Ανώδυνη και ασφαλής μέθοδος Εξωσωματικής Λιθοτριψίας

Η εξωσωματική λιθοτριψία λίθων ουροποιητικού εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία σε ασθενείς σε όλο τον κόσμο.

Έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος, που εάν εφαρμοστεί με σωστές ενδείξεις από εξειδικευμένους γιατρούς έχει πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας και μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές στον ίδιο νεφρό ή ουρητήρα χωρίς βλάβες στην λειτουργικότητα του οργάνου.

Το πρωτοποριακό  σύστημα λιθοτριψίας του Therapis General, έχει την δυνατότητα να εντοπίζει λίθους ακτινοσκοπικά ή υπερηχογραφικά, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε παιδιά χωρίς επιβάρυνση με ακτινοβολία.

Ο ασθενής αποχωρεί από την κλινική άμεσα μετά τη λιθοτριψία.

 

Ο υπερσύγχρονος εξωσωματικός λιθοτρίπτης STORΖ MODULITH SLX-F2 διαθέτει:

 

 

 

  • Την πλέον σύγχρονη ηλεκτρομαγνητική γεννήτρια παραγωγής κρουστικών κυμάτων, με τη μεγαλύτερη ισχύ/ πίεση 150Mpa (το ισχυρότερο σύστημα λιθοτριψίας).
  • Το μεγαλύτερο εύρος ρυθμίσεων της ενέργειας  (26 steps) για την ακριβέστερη διαχείριση της λιθοτριψίας. Τα καλύτερα χαρακτηριστικά επαναληψιμότητας κατά την απόδοση ενέργειας (από κρούση σε κρούση).
  • Το ακριβέστερο και ασφαλέστερο στην εφαρμογή σύστημα ομοαξονικού (in-line) εντοπισμού του λίθου, τόσο ακτινοσκοπικά όσο και υπερηχογραφικά.
  • Tην πιο άνετη και ασφαλή θέση θεραπείας για τον ασθενή (ιδιαίτερα σε μικρόσωμους ασθενείς και παιδιά).
  • Δεν απαιτείται αλλαγή του προσανατολισμού της κεφαλής του ασθενή (επανατοποθέτησή του), για την αντιμετώπιση λίθων δεξιά ή αριστερά.
  • Το μεγαλύτερο (πραγματικό) εστιακό βάθος, έναντι όλων των λιθοτριπτών, 180χλ. στο κέντρο της εστίας.
  • Τη μεγαλύτερη διάμετρο της κεφαλής θεραπείας, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του πόνου.
  • Αυτόματο σύστημα εστίασης LithoPosR, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης δόσης ακτινοβολίας.
  • Σύστημα διπλού αερόσακου για την απομάκρυνση του νερού από την κεφαλή κατά την ακτινοσκόπηση για την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης δόσης ακτινοβολίας προς τον ασθενή.