Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Ιατρείο Λιθίασης

Σεπ 14, 2021

Στο Therapis General λειτουργεί εξειδικευμένο ιατρείο λιθίασης ουροποιητικού. Στο δομημένο , με βάση τα πρότυπα των κορυφαίων κέντρων λιθίασης του ουροποιητικού στον κόσμο, ιατρείο ομάδα εξειδικευμένων ιατρών, (Ουρολόγος, Νεφρολόγος, Ακτινολόγος, Ενδοκρινολόγος, Λοιμωξιολόγος) προσεγγίζει το πρόβλημα της λιθίασης του κάθε ασθενή ολοκληρωμένα από την διάγνωση μέχρι την επέμβαση και την πρόληψη για την οριστική αντιμετώπιση του.

Παράλληλα το Therapis General είναι από τις ελάχιστες κλινικές της χώρας που διαθέτουν υπερσύγχρονο εξωσωματικό λιθοτρίπτη και ταυτόχρονα High Power Laser (Laser υψηλούς ισχύς) σε συνδυασμό με όλο τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό (Digital Εύκαμπτα ουρητηροσκόπια, Ημιάκαμπτα ουρητηροσκόπια, παιδιατρικά μικρής διαμέτρου ουρητηροσκόπια, μίνι νεφροσκόπια), με αποτέλεσμα να μπορεί να προσφέρει χωρίς περιορισμούς όλες τις ελάχιστα επεμβατικά τεχνικές για την αναίμακτη χωρίς τομές αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού.

Στο Therapis πραγματοποιούνται καθημερινά όλες οι σύγχρονες τεχνικές της Ενδοουρολογίας όπως η Ημιάκαμπτη Laser λιθοτριψία, η Ημιάκαμπτη Laser λιθοτριψία με ουρητηροσκόπιο μικρής διαμέτρου, η Εύκαμπτη Digital Laser λιθοτριψία, η μίνι διαδερμική λιθοτριψία αλλά και η εξωσωματική λιθοτριψία.

Παράλληλα το Quanta Holmium Laser Υψηλής ισχύς 60w είναι από τα κορυφαία Laser της ουρολογίας που παρέχει μοναδικές δυνατότητες κατακερματισμού των λίθων σε σύντομο χρονικό διάστημα ανεξάρτητα από το μέγεθος του λίθου παρέχοντας τη δυνατότητα να ο ασθενής να απαλλαχθεί από το λιθιασικό του φορτίο με μια παρέμβαση.

Το ιατρείο λιθίασης λειτουργεί με συγκεκριμένα πρωτόκολλα ώστε να γίνει επιστημονική προσέγγιση στο πρόβλημα λιθίασης του ασθενή, ξεκινώντας από την σωστή διάγνωση και χαρτογράφηση της λιθίασης του ουροποιητικού μέχρι την ελάχιστα επεμβατική τεχνική αφαίρεσης του λίθου, όπου βέβαια αυτό είναι αναγκαίο και βέβαια στην δημιουργία ενός συγκεκριμένου πλάνου παρακολούθησης και αγωγής ώστε να μην υποτροπιάσει η λιθίαση.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η οριστική και απόλυτη διάγνωση της λιθίασης του ουροποιητικού γίνεται με την σπειροειδής αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό, με την οποία όχι μόνο εντοπίζεται ο λίθος αλλά γίνεται πλήρης χαρτογράφηση της λιθίασης του ουροποιητικού ενός ασθενή.

Είναι σημαντικό να υπάρχει μια πλήρης εικόνα του λιθιασικού φορτίου του ασθενή και πριν αποφασιστεί οποιαδήποτε παρέμβαση ειδικά χειρουργική ο Ενδοουρολόγος να γνωρίζει με ακρίβεια το πλήθος των λίθων, την θέση τους, το μέγεθός τους και την σκληρότητά τους ώστε να δημιουργηθεί το ιδανικό πλάνο για να απαλλαχθεί ο ασθενής από τους λίθους του.

Βέβαια πάντα απαιτείται πλήρης λήψη ιστορικού και κλινική εξέταση του ασθενή για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ασθενή και την εύρεση παραγόντων επιβαρυντικών για την λιθίαση.

Στην οξεία φάση και στην παρακολούθηση έχουν θέση σαφώς και η ακτινογραφία και το υπερηχογράφημα νεφρών

Δρ.Ιωάννης Σ. Καταφυγιώτης MD,PhD,FEBU,FECSM

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Fellow of the European Board of Urology

Fellow of the European Committee of Sexual Medicine

Μετεκπαιδευθείς εις Carl Gustav Carus,Δρέσδη,Γερμανία

Μετεκπαιδευθείς εις Hadassah Medical Center, Israel Απόφοιτος Αμερικανικής Ενδοουρολογικής Εταιρείας