Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Diabetes Mellitus: A Global Epidemic

Diabetes Mellitus: A Global Epidemic

Diabetes mellitus is a growing global health threat. The disease is the leading cause of death for approximately 7.000.000 people annually worldwide. It is associated with an increased risk of cardiovascular events, kidney failure, permanent retinal damage, and other...