Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Ioanna Paliospyrou shares photos and videos from the Therapis General Hospital operating room

Nov 14, 2022

14/11/2022

Ioanna Paliospyrou shared with her online friends the experience of her rehabilitation which continues, with the doctors and nursing staff at her side Therapis General Hospital.

On her Instagram account she posts,, photos and videos from another surgery, before and after surgery.

In particular, she warmly thanks her doctor @gourasjohn Dr. Giannis Gouras as well as the hospital @therapygeneralhospital for their care and kindness.

As he writes in the caption, with amazing humor about the difficulties he has faced and is still facing:

«I don’t believe you ill-educated and you bored me with the blue legs…

“I will always show you the other side, which is more real… and part of it life my.

“THE restoration it continues, with the doctors by my side and me not giving up.

“Thank you to my wonderful doctor Dr. Yannis Gouras and his staff. As well as the clinic @therapygeneralhospital for their care and kindness.

“See you again».

See the new post of Ioanna Paliospyrou:

Source: Marie Claire

Find it Therapis General Hospital on social media:

Instagram | Facebook | LinkedIn