Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Δύο τροποι αντιμετώπισης της Λιθίασης

Μαρ 15, 2022

Εύκαμπτη Digital Ουρητηροσκοπική Laser Λιθοτριψία:

Η αντιμετώπιση των λίθων του νεφρού (πέτρα στο νεφρό) γίνεται με την χρήση των σύγχρονων εύκαμπτων  digital ουρητηροσκοπίων χωρίς τομή και αιμορραγία. Υπό άμεση όραση με την χρήση ενός ιδιαίτερα λεπτού εργαλείου και την χρήση υψηλής ανάλυσης κάμερας ο σύγχρονος Ενδοουρολόγος προσεγγίζει τον λίθο χωρίς τομή αναίμακτα δια της ουροδόχου κύστης. Λίθοι έως 2 εκατοστά μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την χρήση του High Power Laser χωρίς την ανάγκη συμπληρωματικής επέμβασης.

Η πέτρα κατακερματίζεται με την χρήση του High Power Laser όπου ο στόχος είναι ο λίθος να γίνει σκόνη και όσο είναι εφικτό να μην μείνουν συγκρίματα. Ο σύγχρονος εξειδικευμένος Ενδοουρολόγος είναι άριστος γνώσης της χρήσης του Laser που ανάλογα με την σύσταση ( σκληρή-μαλακή πέτρα ουρητήρα), την θέση και το μέγεθος του λίθου εναλλάσσει τις ρυθμίσεις του Laser ώστε να πετύχει, είτε Dusting (Κονιορτοποίηση ), είτε Fragmentation ( Συγκριματοποίηση), είτε Pop Corn (Τεχνική ταυτόχρονης κονιορτοποίησης και Συγκριματοποίησης ) των λίθων με τελικό στόχο ο ασθενής να απαλλαγεί πλήρως από το λιθιασικό φορτίο.

Το εργαλείο είναι ατραυματικό διαστάσεων λίγων χιλιοστών, ενώ ο ενδοουρολόγος με την χρήση του Laser καθιστά τον ασθενή ελεύθερο λιθίασης με διαφύλαξη του ουρητήρα και του νεφρού του ασθενή.

Ο ασθενής στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μπορεί να λάβει εξιτήριο το ίδιο βράδυ και να επιστρέψει στην εργασία του άμεσα.

Η επέμβαση αυτή απαιτεί ειδικό σύγχρονο εξοπλισμό ελάχιστα επεμβατικό καθώς και High Power Laser που διαθέτουν μόνο δομημένες κλινικές λιθίασης.

Ημιάκαμπτη Ουρητηροσκοπική Laser Λιθοτριψία:

Οι λίθοι του ουρητήρα αντιμετωπίζονται (πέτρα στον σωλήνα που κατεβάζει τα ούρα από το νεφρό) γίνεται με την χρήση των σύγχρονων ουρητηροσκοπίων χωρίς τομή και αιμορραγία. Τα σύγχρονα αυτά εργαλεία διαθέτουν ειδική κάμερα υψηλής ανάλυσης ώστε υπό άμεση όραση ο σύγχρονος Ενδοουρολόγος μπορεί να προσεγγίζει τον λίθο χωρίς τομή αναίμακτα δια της ουροδόχου κύστης.

Η πέτρα εν συνεχεία κατακερματίζεται με την χρήση του High Power Laser όπου ο στόχος είναι ο λίθος να γίνει σκόνη. Ο σύγχρονος εξειδικευμένος Ενδοουρολόγος είναι άριστος γνώσης της χρήσης του Laser που ανάλογα με την σύσταση ( σκληρή-μαλακή πέτρα ουρητήρα), την θέση και το μέγεθος του λίθου εναλλάσσει τις ρυθμίσεις του Laser ώστε να πετύχει, είτε Dusting (Κονιορτοποίηση ), είτε Fragmentation ( Συγκριματοποίηση), είτε Pop Corn (Τεχνική ταυτόχρονης κονιορτοποίησης και Συγκριματοποίησης ) των λίθων με τελικό στόχο ο ασθενής να απαλλαγεί πλήρως από το λιθιασικό φορτίο.

Το εργαλείο είναι μικρών διαστάσεων ατραυματικό, ενώ ο εξειδικευμένος ενδοουρολόγος με την χρήση του Laser καθιστά τον ασθενή ελεύθερο λιθίασης με διαφύλαξη του ουρητήρα και του ουροποιητικού του ασθενή.

Ο ασθενής στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μπορεί να λάβει εξιτήριο το ίδιο βράδυ και να επιστρέψει στην εργασία του άμεσα

Η επέμβαση αυτή απαιτεί ειδικό σύγχρονο εξοπλισμό ελάχιστα επεμβατικό καθώς και High Power Laser που διαθέτουν μόνο δομημένες κλινικές λιθίασης

Δρ.Ιωάννης Σ. Καταφυγιώτης MD,PhD,FEBU,FECSM

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Fellow of the European Board of Urology

Fellow of the European Committee of Sexual Medicine

Μετεκπαιδευθείς εις Carl Gustav Carus,Δρέσδη,Γερμανία

Μετεκπαιδευθείς εις Hadassah Medical Center, Israel

Απόφοιτος Αμερικανικής Ενδοουρολογικής Εταιρείας