Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Ωτορινολαρυγγολογικο

τμημα ΩΡΛ

 

Το τμήμα ΩΡΛ στελεχώνεται από εξειδικευμένο και με μεγάλη εμπειρία νοσηλευτικό προσωπικό.

Διαθέτει Εξωτερικό εργαστήριο ΩΡΛ και τμήμα Νοσηλείας.
Η εξειδίκευση των γιατρών, ακοολόγων και νοσηλευτών του τμήματος ΩΡΛ, αλλά και η υποστήριξη που αυτή έχει από άλλες ειδικότητες (π.χ. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή τμήμα λογοθεραπείας) επιτρέπουν τη διαχείριση των πιο σύνθετων και απαιτητικών περιστατικών της ειδικότητας.

Πέραν από τις ωτορινολαρυγγολογικές εξετάσεις και χειρουργικές επεμβάσεις ρουτίνας, η Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική διαχειρίζεται εξειδικευμένες καταστάσεις της ειδικότητας, όπως καρκίνο κεφαλής και τραχήλου (π.χ. λάρυγγα, φάρυγγα, θυερεοειδούς αδένα), σύνθετες παθήσεις της μύτης και των παραρρινίων κόλπων (π.χ. πολύποδες, όγκοι της μύτης) και παθήσεις του αυτιού (χρόνιες ωτίτιδες, χολοστεάτωμα, ωτοσκλήρυνση).

Παράλληλα το ΩΡΛ τμήμα συνεργάζεται στενά με την ομάδα Πλαστικών Χειρουργών του Therapis General για την από κοινού αντιμετώπιση χειρουργικών περιστατικών Ρινοπλαστικής.

OTORINOLARYGOLOGIKO-1