Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Χειρουργικη Θωρακος

Τμημα Χειρουργικης Θωρακος

 

Το Τμήμα Χειρουργικής Θώρακος είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί επιτυχώς μια ευρεία γκάμα παθήσεων σε συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες του Νοσοκομείου.
Ειδικότερα στο τμήμα αντιμετωπίζονται χειρουργικά νεοπλασματικά νοσήματα του πνεύμονα, του μεσοθωρακίου ή του υπεζωκότα και πραγματοποιείται όλο το φάσμα των θωρακοσκοπικών επεμβάσεων (VAT).

Συγκεκριμένα το τμήμα αντιμετωπίζει και διενεργεί :

 

 • Παροχετεύσεις πλευριτικών συλλογών
 • πνευμονεκτομές
 • Λοβοτομές
 • Τμηματεκτομές
 • Μεσοθωρακοσκοπήσεις
 • Πλευροδεσίες
 • Αποφλοιώσεις υπεζωκότα
 • Χειρουργική αντιμετώπιση εμφυσήματος
 • Βρογχοσκόπηση
 • Ενδοβρογχικές κρυοπηξίες για την αντιμετώπιση ενδοβρογχικών όγκων.
 • Αντιμετώπιση τραύματος πνευμοθώρακα
THORAKOXEIROURGIKO-1