Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

ουρολογικο

Ουρολογικο 

 

Το Ουρολογικό Τμήμα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό. Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Κλινική καλύπτουν όλο το φάσμα των ουρολογικών παθήσεων.

Σε καθημερινή βάση λειτουργούν εξειδικευμένα ιατρεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών (Ιατρεία παθήσεων προστάτη, στυτικής δυσλειτουργίας και υπογονιμότητας, γυναικολογικής ουρολογίας, ακράτειας ούρων).

Στο Ουρολογικό Τμήμα πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση οι ακόλουθες διαγνωστικές ουρολογικές εξετάσεις: ουρηθροκυστεοσκόπηση, ουρητηροσκόπηση, καθετηριασμός ουρητήρα και ανιούσα πυελογραφία, βιοψία προστάτη με υπερηχογραφική καθοδήγηση, ουροδυναμική μελέτη.

Πρόληψη – Διάγνωση – Αντιμετώπιση

 

Νεοπλάσματα του Ουροποιητικού συστήματος

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ογκολογία, με επίκεντρο την πρώιμη διάγνωση και την έγκαιρη και σωστή θεραπεία.

OUROLOGIKO

Πραγματοποιούνται όλες οι επεμβάσεις της σύγχρονης χειρουργικής ογκολογίας :

 • διουρηθρική εκτομή όγκων ουροδόχου κύστεως (TUR-Τ),
 • ριζική προστατεκτομή
 • ριζική κυστεκτομή
 • ριζική νεφρεκτομή
 • μερική νεφρεκτομή
 • ριζική νεφρoουρητηρεκτομή
 • ριζική ορχεκτομή
 • ριζική πεεκτομή

Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη

Πραγματοποιείται ανοιχτή – διακυστική προστατεκτομή καιδιουρηθρική προστατεκτομή (TUR-P), είτε με την κλασσική μέθοδο, είτε με τη νέα, γρήγορη και ασφαλή μέθοδο TURis (αφαίρεση και εξάχνωση του προστάτη με πλάσμα και διπολική ενέργεια.)

Λιθίαση Ουροποιητικού

Εφαρμόζονται σύγχρονες ενδοουρολογικές τεχνικές (ουρητηρολιθοτριψία, κυστεολιθοτριψία) με τη χρήση Laser, που έχουν ως αποτέλεσμα τον ασφαλή και αποτελεσματικό κατακερματισμό λίθων, χωρίς την ανάγκη ανοιχτής επέμβασης.

Λοιμώξεις Ουροποιητικού Συστήματος

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην έγκαιρη διάγνωση με στόχο τη σωστή θεραπεία και την πρόληψη υποτροπών.

Ακράτεια ούρων

Η συγκεκριμένη δυσλειτουργία πλήρωσης ή κένωσης της κύστης δεν οφείλεται αποκλειστικά σε ανωμαλία του ουροποιητικού συστήματος. Μπορεί να αποτελέσει την κλινική εκδήλωση κάποιας νευρολογικής πάθησης, τραυματισμού ή και συγγενούς ανωμαλίας.
Η διάγνωση του τύπου της ακράτειας πραγματοποιείται με ουροδυναμικό έλεγχο, μια ανώδυνη, μικρής διάρκειας εξέταση που μιμείται την ούρηση.
Η αντιμετώπιση της ακράτειας, τόσο της γυναικείας με την τοποθέτηση ταινιών, όσο και της αντρικής με την τοποθέτηση τεχνητού σφικτήρα πραγματοποιείται στην κλινική μας. Επίσης, αντιμετωπίζεται η κυστεοκήλη και η πρόπτωση του πυελικού εδάφους με την τοποθέτηση πλέγματος.

Στυτική Δυσλειτουργία

Δίνεται έμφαση στη διάγνωση και θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας με φαρμακευτική αγωγή ή με χειρουργική επέμβαση (τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης). Επίσης, πραγματοποιείται πλαστική αποκατάσταση της κάμψης του πέους.

Επεμβάσεις για παθήσεις Γενικής Ουρολογίας

Στη Γενική Ουρολογία πραγματοποιούνται όλες οι επεμβάσεις, όπως:

 • περιτομή
 • πλαστική επέμβαση βραχύ χαλινού
 • αποκατάσταση κιρσοκήλης, υδροκήλης, βουβωνοκήλης
 • ορχεοπηξία
 • βιοψία όρχεων
 • βιοψία βαλάνου
 • τοποθέτηση ορχικής πρόθεσης
 • πλαστική πυελοουρητηρικής συμβολής
 • εσωτερική ουρηθροτομή
 • αντιμετώπιση στενωμάτων του ουρητήρα
therapis general