Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Νοσηλεια στο Σπιτι

Εξειδικευμένη ομάδα του Therapis General, με επιστημονική αρτιότητα, αναλαμβάνει να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών που είτε δεν μπορούν να μετακινηθούν, είτε χρήζουν αποθεραπείας στο σπίτι.

Με σύμμαχο την προηγμένη τεχνολογία που έχουμε στη διάθεση μας, η ομάδα μας μπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά σε συνήθεις αλλά και σε πιο πολύπλοκες ιατρικές καταστάσεις, τόσο στον θεραπευτικό όσο και στον διαγνωστικό τομέα και όλα αυτά στο σπίτι σας.

NOSILEIASTOSPITI-1