Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

διακομιδων

τμημα διακομιδων

 

Στο Therapis General Hospital διαθέτουμε ασθενοφόρα – κινητές μονάδες, που φέρει εξελιγμένο ιατρικό εξοπλισμό και λειτουργεί όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Κάθε ασθενοφόρο επανδρώνεται από εξειδικευμένο στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα διασώστη και αναλόγως το περιστατικό από Ιατρικό, Νοσηλευτικό ή βοηθητικό προσωπικό.
Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

  • Επείγουσα ή προγραμματισμένη διακομιδή ασθενών από κατοικία, λιμάνι, αεροδρόμιο, νοσηλευτικά ιδρύματα προς το Therapis General Hospital και αντιστρόφως.
  • Κάλυψη εκδηλώσεων και αθλητικών διοργανώσεων.
  • Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, σε όποιες περιπτώσεις χρειαστεί.