Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Το εργαστήριο βιοπαθολογίας καλύπτει όλες τις εξετάσεις που περιλαμβάνονται στην ιατρική ειδικότητα της βιοπαθολογίας, δηλαδή:

 • Μικροβιολογικό
 • Βιοχημικό
 • Ανοσολογικό
 • Ορμονολογικό
 • Δείκτες Νεοπλασίας
 • Προγεννητικός ‘Ελεγχος
 • Μοριακή Βιολογία
 • Ανίχνευση Τοξικών Ουσιών
 • Αλλεργιολογικό
 • Επίπεδα Φαρμάκων
 • Κυτταρολογικές Εξετάσεις

Το Εργαστήριο υποστηρίζει τη λειτουργία της Κλινικής όλο το 24ωρο, πραγματοποιώντας όλες τις εξετάσεις, είτε τις θεωρούμενες ρουτίνας, είτε πιο εξειδικευμένες.