Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

αιμοδοσιασ

τμημα αιμοδοσιασ

Το Τμήμα αιμοδοσίας του Therapis General Hospital καλύπτει την ιατρική των μεταγγίσεων επί 24ώρου βάσεως για τις ανάγκες των ασθενών μας.

Πραγματοποιούνται με ασφάλεια έλεγχοι συμβατότητας, διασταύρωσης και προσδιορισμού ομάδας αίματος.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω υπάρχει διασύνδεση  με το  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α) από το οποίο εισάγει, συντηρεί και  διαθέτει στους ασθενείς που χρήζουν αίμα και παράγωγα αίματος