Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Αιματολογικό Εργαστήριο του Therapis General Hospital διαθέτει προηγμένο εξοπλισμό προκειμένου να διεκπεραιώνει όχι μόνο βασικές, αλλά και εξειδικευμένες αιματολογικές εξετάσεις. Στο Τμήμα προΐστανται κλινικοί αιματολόγοι και μικροβιολόγοι, προκειμένου να λαμβάνει χώρα πλήρης αιματολογική αξιολόγηση των ασθενών.

Στο τμήμα πραγματοποιείται λεπτομερές screening μετά από λήψη ιστορικού και διενεργείται μικροσκοπική αξιολόγηση του περιφερικού αίματος, με συνεκτίμηση απεικονιστικών και εργαστηριακών δεδομένων. Παράλληλα, πραγματοποιούνται ανάγνωση μυελογραμμάτων και οστεομυελικών βιοψιών.

Στην περίπτωση που αυτό απαιτείται ακολουθεί η θεραπευτική αντιμετώπιση των αιματολογικών – ογκολογικών περιστατικών στο τμήμα παθολογικής ογκολογίας, πάντα υπό τον συντονισμό έμπειρων και διακεκριμένων αιματολόγων – ογκολόγων.

Το μικροβιολογικό εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας την ποιοτική και υπεύθυνη διενέργεια των εξετάσεων με άμεσα, έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Therapis General Hospital διενεργείται όλο το φάσμα των εργαστηριακών εξετάσεων: Μικροβιολογικές, Βιοχημικές, Ανοσολογικές, Ορμονολογικές, Καρκινικοί Δείκτες, Αυτοάνοσα Νοσήματα, κλπ

ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ