Αμεση βΟΗθεια και μεταφορΑ με ασθενοφΟρα πλΗρως εξοπλισμΕνα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  24/7 εξυπηρΕτηση

κλειστε ραντεβου

Immediate assistance and transport with fully equipped ambulances

Emergencies 24/7 service

Appointment

Advertisement for Nurses

Mar 9, 2023

Licensed Nurses are wanted for the staffing of:

 • Nursing Department / Floor
 • ICU
 • Hemodynamic Laboratory

We:

 • We are a new healthcare provider focused on quality primary and secondary care.  
 • We have medical and nursing staff with long-standing expertise, experience and scientific recognition.
 • We seek the best for our patients by caring for our executives and partners. Our goal is to be an employer of excellent nurses.

You:

 • You have a TE, PE, or DE Nursing Degree and a license to practice the profession.
 • You handle and communicate well through the Greek and English languages. You have computer skills.
 • You function as a dynamic member of a team.
 • You are consistent, flexible and creative.
 • Are you interested in joining full-time or part-time staffing:  
 • Nursing Department / Floor
 • ICU
 • Hemodynamic Laboratory

Please send your CV to the email address: HR@therapy-hospital.gr