Χειρουργική Θώρακος

Το Τμήμα Χειρουργικής Θώρακος είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί επιτυχώς μια ευρεία γκάμα παθήσεων σε συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες του Νοσοκομείου.
Ειδικότερα στο τμήμα αντιμετωπίζονται χειρουργικά νεοπλασματικά νοσήματα του πνεύμονα, του μεσοθωρακίου ή του υπεζωκότα και πραγματοποιείται όλο το φάσμα των θωρακοσκοπικών επεμβάσεων (VAT).

Συγκεκριμένα το τμήμα αντιμετωπίζει και διενεργεί :

 • Παροχετεύσεις πλευριτικών συλλογών
 • πνευμονεκτομές
 • Λοβοτομές
 • Τμηματεκτομές
 • Μεσοθωρακοσκοπήσεις
 • Πλευροδεσίες
 • Αποφλοιώσεις υπεζωκότα
 • Χειρουργική αντιμετώπιση εμφυσήματος
 • Βρογχοσκόπηση
 • Ενδοβρογχικές κρυοπηξίες για την αντιμετώπιση ενδοβρογχικών όγκων.
 • Αντιμετώπιση τραύματος πνευμοθώρακα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ