Διακομιδών

Στο Therapis διαθέτουμε ασθενοφόρα – κινητές μονάδες, που φέρει εξελιγμένο ιατρικό εξοπλισμό και λειτουργεί όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Κάθε ασθενοφόρο επανδρώνεται από εξειδικευμένο στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα διασώστη και αναλόγως το περιστατικό από Ιατρικό, Νοσηλευτικό ή βοηθητικό προσωπικό.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

  • Επείγουσα ή προγραμματισμένη διακομιδή ασθενών από κατοικία, λιμάνι, αεροδρόμιο, νοσηλευτικά ιδρύματα προς το THERAPIS GENERAL και αντιστρόφως.

  • Κάλυψη εκδηλώσεων και αθλητικών διοργανώσεων.

  • Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, σε όποιες περιπτώσεις χρειαστεί.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ