Αιμοδοσίας

Το Τμήμα αιμοδοσίας του Therapis καλύπτει την ιατρική των μεταγγίσεων επί 24ώρου βάσεως για τις ανάγκες των ασθενών μας.

Πραγματοποιούνται με ασφάλεια έλεγχοι συμβατότητας, διασταύρωσης και προσδιορισμού ομάδας αίματος.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω υπάρχει διασύνδεση  με το  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α) από το οποίο εισάγει, συντηρεί και  διαθέτει στους ασθενείς που χρήζουν αίμα και παράγωγα αίματος.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ