Πνευμονολογικό

Το Πνευμονολογικό τμήμα του THERAPIS πέραν της νοσηλείας ασθενών που χρήζουν κλινική αντιμετώπιση αποτελείται και από:

Α. Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας

Εκτελούνται καμπύλες ροής-όγκου, έλεγχος αναστρεψιμότητας βρογχικής απόφραξης, αρτηριοπαρακεντήσεις και μελέτη αναπνευστικών αερίων, οξιμετρίες, έλεγχος όγκων και χωρητικοτήτων πνευμόνων, εκτίμηση διαχυτικής ικανότητας, μέγιστων εισπνευστικών και εκπνευστικών στοματικών πιέσεων, δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών, έλεγχος βρογχικής υπεραντιδραστικότητας.

Β. Βρογχοσκοπικό Εργαστήριο

Διαγνωστικές βρογχοσκοπήσεις με λήψη των ενδεικνυόμενων υλικών (κυτταρολογικών, ιστολογικών, καλλιεργειών βρογχικών εκπλυμάτων, ανοσολογική μελέτη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος). Θεραπευτικές βρογχοσκοπήσεις.