Ουρολογικό

Στο ουρολογικό εργαστήριο του THERAPIS πραγματοποιούνται:

  • Πλήρης ουρολογικός έλεγχος (u/s, ουροµετρία, κλινική εξέταση)
  • Κυστεοσκόπηση – Βιοψία κύστεως (εύκαµπτο νεφροκυστεοσκόπιο)
  • Βιοψία Προστάτου
  • Επεµβάσεις έξω γεννητικών οργάνων
  • Αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών – Τοποθέτηση ουρητηρικού stent, pig tail)
  • Έγχυση χηµειοθεραπευτικών για Ca ουροδόχου κύστεως.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ