Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Μπορεί να υποδεχθεί περιστατικά 24 ώρες το εικοσιτετράωρο

Οι κρίσιμες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) είναι γνωστές, ενώ υπάρχει και αυξανόμενη ανάγκη για κλίνες Μ.Ε.Θ.

Στο περιβάλλον της μονάδας, ο ασθενής υποστηρίζεται κατά το κρίσιμo στάδιο της ανεπάρκειας μίας ή περισσοτέρων ζωτικών λειτουργιών. Υποβάλλεται σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής με επεμβατικό και μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό, ενώ ταυτόχρονα επιτελείται εντατική παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών με τη δυνατότητα άμεσων και εξειδικευμένων θεραπευτικών χειρισμών.

Στην πολυδύναμη Μ.Ε.Θ., που διαθέτει 5 κλίνες, νοσηλεύονται ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας παθολογικών, καρδιολογικών και χειρουργικών παθήσεων. Η Μ.Ε.Θ. είναι πλήρως εξοπλισμένη και διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο μπορεί να υποδεχθεί περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο. Υποστηρίζει τη λειτουργία όλων των τμημάτων και υποδέχεται, πέρα από τα περιστατικά με οξεία απορρύθμιση και ανάγκη εντατικής θεραπείας, χειρουργικά και καρδιολογικά περιστατικά που απαιτούν άμεση, μετεγχειρητική ή μετά από παρέμβαση παρακολούθηση. Χαρακτηρίζεται κατά συνέπεια από ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ποικιλίας περιστατικών, παρέχοντας ασφάλεια και απεριόριστη αυτονομία τόσο στις χειρουργικές όσο και τις παθολογικές ειδικότητες.

Στη Μ.Ε.Θ., εκτός των άλλων, πραγματοποιούνται:

  • Αιμοδυναμικές μετρήσεις
  • Αναπνευστική υποστήριξη
  • Μέθοδοι αιμοδιήθησης και αιμοκάθαρσης
  • Μετρήσεις ενδοκράνιας πίεσης