Αιμοδυναμικό

Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Therapis General είναι εξοπλισμένο με το πλέον σύγχρονο ψηφιακό στεφανιαιογραφικό – αγγειογραφικό συγκρότημα Artis Zee with PURE, με HDR Flat Detector.

Το  Εργαστήριο στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε 24ώρη ετοιμότητα, όπως επιβάλλουν οι ανάγκες μιας σύγχρονης Καρδιολογικής Μονάδας.

Καλύπτει τις ανάγκες εκτέλεσης σύνθετων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων στα πεδία της επεμβατικής καρδιολογίας, ηλεκτροφυσιολογίας και ακτινολογίας.

Το κέντρο προσφέρει Διαγνωστικές, Παρεμβατικές και Θεραπευτικές Υπηρεσίες.

Διαγνωστικές Υπηρεσίες:

 • Στεφανιογραφία, αριστερή κοιλιογραφία και αορτογραφία
 • Δεξιός καθετηριασμός καρδιάς
 • Μέτρηση πιέσεων καρδιακών κοιλοτήτων, υπολογισμός καρδιακής παροχής και αγγειακών αντιστάσεων
 • Έλεγχος λειτουργίας και προγραμματισμός βηματοδοτών
 • Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες
 • Βιοψία μυοκαρδίου
 • Παρακέντηση περικαρδίου για διαγνωστικούς λόγους

Παρεμβατικές και Θεραπευτικές Υπηρεσίες:

 • Πρωτογενής αγγειοπλαστική: αποτελεί την πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Το Κέντρο Καθετηριασμών είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα 365 μέρες το χρόνο για τη διενέργεια πρωτογενούς αγγειοπλαστικής (PCI).
 • Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PCI)
 • Λειτουργική μελέτη των στεφανιαίων με τις μεθόδους FFR και iFR
 • Απεικόνιση των στεφανιαίων αρτηριών με ενδοαγγειακό υπέρηχο (IVUS)
 • Περιστροφική αθηρεκτομή (Rotablation): Τροποποίηση της αθηρωματικής πλάκας με σύστημα περιστροφικής αθηρεκτομής (Rotablator) πριν τη τοποθέτηση stent
 • Διακαθετήρια εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI) για την αντιμετώπιση της αορτικής στένωσης σε ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για εγχείρηση ανοικτής καρδίας.
 • Παρακέντηση περικαρδίου για την αντιμετώπιση καρδιακού επιπωματισμού ή σημαντικής περικαρδιακής συλλογής
 • Εμφύτευση μόνιμων καρδιακών βηματοδοτών μονοεστιακών, διεστιακών, αμφικοιλιακών – CRT
 • Εμφύτευση μόνιμου καρδιομετατροπέα – απινιδωτή (ICD)
 • Διακαθετήρια κατάλυση αρρυθμιών για τη θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής και κολπικού πτερυγισμού καθώς και άλλων υπερκοιλιακών και κοιλιακών αρρυθμιών
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ