Αιματολογικό

Το Αιματολογικό Εργαστήριο μας διαθέτει προηγμένο εξοπλισμό προκειμένου να διεκπεραιώνει όχι μόνο βασικές, αλλά και εξειδικευμένες αιματολογικές εξετάσεις.

Στο Τμήμα προΐστανται κλινικοί αιματολόγοι, προκειμένου να λαμβάνει χώρα πλήρης αιματολογική αξιολόγηση των ασθενών.

Στο τμήμα πραγματοποιείται λεπτομερές screening μετά από λήψη ιστορικού, και διενεργείται μικροσκοπική αξιολόγηση του περιφερικού αίματος, με συνεκτίμηση απεικονιστικών και εργαστηριακών δεδομένων.
Παράλληλα, πραγματοποιούνται ανάγνωση μυελογραμμάτων και οστεομυελικών βιοψιών.

Στην περίπτωση που αυτό απαιτείται ακολουθεί η θεραπευτική αντιμετώπιση των αιματολογικών – ογκολογικών περιστατικών στο τμήμα παθολογικής ογκολογίας, πάντα υπό τον συντονισμό έμπειρων και διακεκριμένων αιματολόγων – ογκολόγων.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ