Αγγελία για Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες

09/03/2023

Ζητούνται Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την στελέχωση:

 • Νοσηλευτικού Τμήματος / Ορόφου
 • ΜΕΘ
 • Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου

Εμείς:

 • Είμαστε  ένας νέος φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας προσανατολισμένοι στην ποιοτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη.  
 • Διαθέτουμε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με μακρόχρονη εξειδίκευση, εμπειρία και επιστημονική αναγνώριση.
 • Επιδιώκουμε το καλύτερο για τους ασθενείς μας φροντίζοντας τα στελέχη και τους συνεργάτες μας. Στόχος είναι να είμαστε εργοδότης των άριστων νοσηλευτών.

Εσείς:

 • Διαθέτετε Πτυχίο  Νοσηλευτικής ΤΕ, ΠΕ, ή ΔΕ και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Χειρίζεστε και επικοινωνείτε άρτια μέσω της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Διαθέτετε γνώσεις χρήσης Η/Υ.
 • Λειτουργείτε ως δυναμικό μέλος μιας ομάδας.
 • Είστε συνεπείς, ευέλικτοι και δημιουργικοί.
 • Σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στα πλαίσια πλήρους είτε μερικής απασχόλησης στην στελέχωση :  
 • Νοσηλευτικού Τμήματος / Ορόφου
 • ΜΕΘ
 • Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου

Παρακαλούμε αποστείλατε το CV σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: HR@therapis-hospital.gr 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ